1210 – Üheaastase taimestikuga esmased rannavallid