1210 – Üheaastase taimestuga esmased rannavallid

Elupaiga tutvustus

Üheaastase taimestuga esmaseid rannavalle (1210) elupaika kohtab lainetusele avatud kamardumata randades, kus kujunevad ajutised enamasti madalad ja kitsad orgaanikarikkad (mereheide) rannavallid. Elupaik on ajutise iseloomuga, vaid lahesoppides, kuhu mereheidet sageli kantakse, esineb igal aastal. Neid valle võib kohata ka sirgematel rannalõikudel. Selle elupaiga mineraalseks setteks on enamasti liiv ja kruus, samuti ka klibu ja veeris.  Elupaik asub paari meetri kaugusel rannajoonest ning on vegetatsiooniperioodil mitmeid kordi üleujutatav. Elupaika iseloomustab reeglina  lopsakas kuni poole meetri kõrgune lausaline taimestik. Tooniandvateks liikideks on  mitmed maltsa  ja kirburohu liigid, liiv-merisinep,  rand-kesalill,  rand-ogamalts,  hanijalg jt:

vt. TUNNUSLIIGID.

Kui taimi ei ole, tunneb elupaiga ära sellel kõndides: rannalähedane liiva- või kruusavall tundub jala all üsna pehmena. Inimmõju  neil aladel vähene.

Eestis esineb 1210 elupaik laialdaselt:

vt. SKEEMI.

Sageli on aga seda elupaika raske eristada maapoolt piirnevast 1220 ja 1640 elupaigast ning  siis käsitletakse neid kompleksina.

Määratlemine

Tunnusliigid

 • Atriplex littoralis – randmalts
 • Atriplex patula – harilik malts
 • Atriplex prostrata – odalehine malts
 • Cakile maritima – liiv-merisinep
 • Lepidium latifolium – randkress
 • Matricaria maritima – rand-kesalill
 • Polygonum ssp. – kirburohud
 • Potentilla anserina – hanijalg
 • Salsola kali – rand-ogamalts

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • 1-8 meetrit. Otsese merevee mõju all
 • Kõrgus merepinnast:
  • Keskmise lainetuse ulatuse piirini, enamasti üle 2 meetri kõrguseni ei ulatu

Geomorfoloogilised näitajad

 • Liiva ja kruusa-veeristikurannad.
 • Esineb madalaid (ca 30 cm kõrgused) kuni 1 m laiused vallid, kus mineraalne materjal segatud mereheitega (orgaaniline materjal).
 • Tihti mitu paralleelset valli 1-3 m vahedega.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Muld puudub, enamasti esineb mereheidet.
 • Sageli merevee poolt üle ujutatav. Pinnas niiske.

Looduslikud mõjutegurid

 • Ajutine üleujutus
 • Lainetuse poolt vähene mineraalainese ja orgaanilise materjali peale kanne.

Inimmõju

 • Inimmõju enamasti puudub.
 • Inimmõju seotud enamasti maapoolsete teiste elupaikadel tehtavaga (nt. paadikohtade rajamine, suplusrandade rajamine).
 • Liivarandadel paiknevates supluskohtades tasandatakse pinnast ning koristatakse ära orgaaniline materjal.

ELUPAIGA FOTOD