1310 – Soolakulised muda- ja liivarannad e. rannasoolakud

Elupaiga tutvustus

Soolakulised muda- ja liivarannad (1310) e. rannasoolakud paiknevad tugevate tuulte eest kaitstud lauge nüüdisranna madalamal osal (kuni 0,6 m ü.m.). Need alad on harilikult taimedeta või esineb hõre ja ebapüsiv taimestik, muld puudub. Kaugus merepiirist on varieeruv, sõltudes mikroreljeefist. Pinnakattes on enamasti liiv, harva esineb moreen ja koreselised rannasetted ning muda. Rannal paiknevad lohud on sageli merevee poolt üleujutatud, suvel võib pinnale kuivada õhuke (ca 1 cm) koorik. Taimedest (eriti äärealal) kasvavad üheaastased soolalembesed taimed (soolarohud, rand-soodahein, hall soolmalts jt.)

vt. TUNNUSLIIGID.

Elupaik esineb sageli laiguti rannaniitude elupaigas (1630) ja neid kirjeldatakse koos ühtse kompleksina. Üleujutuste harvenedes või rannaniidul inimtegevuse lakates 1310 elupaik roostuda. Laialdasemalt levinud Lääne-Eestis.

vt SKEEMI

Määratlemine

Tunnusliigid

 • Agrostis stolonifera – valge kastehein
 • Cakile maritima – liiv-merisinep
 • Halimione pedunculata – hall soolamalts
 • Salicornia europea – soolarohi
 • Salsola kali – rand-ogamalts
 • Suaeda maritima – rand-soodahein

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • Varieeruv, söltudes nüüdisranna mikroreljeefist
 • Kõrgus merepinnast:
  • Enamasti kuni 0,6 m ü.m.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Madalal ja lauge nüüdisrand
 • Pindala enamasti ??? (MUUTA)

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Muld puudub. Sageli üleujutatav, kõrge põhjaveetase.

Looduslikud mõjutegurid

 • Ajutine üleujutus, kõrge põhjavee tase.

Inimmõju

 • Inimmõju tühine
 • Iseloomulik kinnikasvamine (eelkõige roostumine)

ELUPAIGA FOTOD