2110 – Eelluited

Elupaiga tutvustus

Eelluite (2110) elupaik on Eestis levinud. Esineb aktiivse rannaprotsessidega randades.

vt SKEEMI.

Eelluite tekke eelduseks on füüsiliste takistuste (kivid, taimemättad) olemasolu või mikroreljeef jms. Liiva liikumise esmaseks takistuseks ja selle kuhjumiseks eelluiteks piisab kasvõi üksikust liiv-vareskaera mättast. Eelluited esinevad enamasti vahetult luitevallide ees liivarandade kõrgemas osas. Eelluite elupaik näeb enamasti välja paarikümne sentimeetri kõrguste küngaste ja vallikeste süsteemina, milles on eristatavad tuulepoolne ja tuulealune külg. Tegu on üleminekulise elupaigaga püsitaimestuga liivarannalt (1640) valgele luitele (2120).

vt. TUNNUSLIIGID

Määratlemine

Tunnusliigid

 • Ammophilia arenaria – rand-luidekaer
 • Cakile maritima – liiv-merisinep
 • Calamagrostis epigeios – jäneskastik
 • Elymus repens – harilik orashein
 • Honkenya peploides – merihumur
 • Leymus arenarius – liiv-vareskaer
 • Lathyrus japonicus – rand-seahernes

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • enam kui 10m rannajoonest. Laius varieeruv.
 • Kõrgus merepinnast:
  • Varieeruv (ca 1,0 m.ü.m.)

Geomorfoloogilised näitajad

 • Liivarandade ülemises osas, luitede ees. Liivahangede ja –vallikeste kõrgus enamasti kuni 0,5 m, kohati kõrgemad.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Muld puudub
 • Merevee poolt harva üleujutatav ala, merevee pritsmed.

Looduslikud mõjutegurid

 • Kergesti inimmõjust haavatav
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Pinnamoe tasandamine rekreatiivsetel kaalutlustel.

Inimmõju

 • Kergesti inimmõjust haavatav
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Pinnamoe tasandamine rekreatiivsetel kaalutlustel.

ELUPAIGA FOTOD