2120 – Valged luited

Elupaiga tutvustus

Valge luite elupaik (2120) on seotud luitelise pinnamoega.

vt SKEEMI.

Enamasti esineb üks, harva mitu valli. Pinnakattes on luiteline peenliiv, väga harva esineb jämedamaid purdsetete osakesi. Muld enamasti puudub, kohati esineb primitiivse liivmulla sugemeid. Taimkate on tihedam ja keskmiselt kõrgem, kui temast mere poole jäävatel elupaikadel, kuid enamasti on lahtine liiv siiski taimestiku vahel nähtav. Elupaigas domineerivaks liigiks on liiv-vareskaer, Eesti läänepoolsematel rannikutel ka rand-luidekaera. Valgete luidete elupaiga suurimaks ohustajaks on kinnikasvamine – võõrliigina tungib peale kurdlehine kibuvits (Rosa rugosa) või nihkub järk-järgult lähemale metsapiir. Puhkerandades kahjustab elupaika tallamine.

vt. TUNNUSLIIGID

Määratlemine

Tunnusliigid

Puittaimed/põõsad

 • Rosa rugosa – kurdlehine kibuvits

Rohttaimed

 • Ammophilia arenaria – rand-luidekaer
 • Carex arenaria – liivtarn
 • Elymus repens – harilik orashein
 • Eryngium maritimum – rand-ogaputk
 • Festuca polesica – liiv-aruhein
 • Hieracium umbellatum – sarik-hunditubakas
 • Honkenya peploides – merihumur
 • Leymus arenarius – liiv-vareskaer
 • Lathyrus japonicus – rand-seahernes*
 • Petasites spurius – villane katkujuur

Samblad

 • Ceratodon purpureus – punaharjak
 • Polytrichum piliferum – liiv-karusammal

NB! * Kaitsealused taimed

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • enam kui 10 m rannajoonest. Laius varieeruv
 • Kõrgus merepinnast:
  • 1,0 – 3 (4) m ü.m.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Lainelise harjaga vall, harva mitu valli. Piirneb merepoolt liivarannaga.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Muld puudub.
 • Kuiv ala. Kõrge veetaseme juures ulatuvad siia merevee pritsmed.

Looduslikud mõjutegurid

 • Avatud lainetusele ja tuultele
 • Maapoolt kohati kurdlehise kibuvitsaga kinnikasvamine ja männi sissetung

Inimmõju

 • Kergesti inimmõjust haavatav elupaik
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Pinnamoe tasandamine rekreatiivsetel kaalutlustel.
 • Randa suunduvad teerajad

ELUPAIGA FOTOD