2130 – Hallid luited

Elupaiga tutvustus

Hallide luidete (2130) elupaiga tekke eelduseks on liigestatud luiteline pinnamood, kus settes domineerib peenliiv.

vt SKEEMI.

Häirimata olekus pole valdavalt paljast liivapinda näha, enamasti esineb õhuke muldkate. Hallile luitele iseloomuliku annavad tooni samblikud (porosambliku, põdrasamblikud jt.) ja samblad (liivahärmik, karusamblad jt.). Soontaimedest esinevad liiv-aruhein, vesihaljas haguhein, punane aruhein, harilik kukehari, nõmm-liivatee jt. Kasvab üksikuid kadakaid ja mände.

vt. TUNNUSLIIGID.

Suktsessioonireas järgneb hallile luitele metsastunud luite elupaik, mistõttu ohustab neid ka metsastumine. Tasastel mereäärsetel aladel, kus setteks on veeriseline liiv või kruus ja taimkattes domineerivad hall luitele omased liigid, tuleb seda ala käsitleda pigem kuiva nõmmerohumaana. Elupaik on tallamisõrn, esmalt hävivad samblikud ja samblad.

Määratlemine

Tunnusliigid

Puittaimed

 • Pinus silvestris – mänd
 • Rosa spp. – kibuvitsad
 • Salix repens – hanepaju
 • Salix rosmarinifolia – hundipaju

Rohttaimed ja puhmad

 • Anthyllis spp. – koldrohud
 • Calamagrostis epigeios – jäneskastik
 • Calluna vulgaris – kanarbik
 • Dianthus arenarius – nõmmnelk
 • Dianthus deltoides – nurmnelk
 • Galium verum – hobumadar
 • Festuca polesica – liiv-aruhein
 • Festuca rubra – punane aruhein
 • Hieracium umbellatum – sarik-hunditubakas
 • Jasione montana – sininukk
 • Koeleria glauca – vesihaljas haguhein
 • Linaria vulgaris – harilik käokannus
 • Pimpinella saxifraga – harilik näär
 • Poa annua – murumurmikas
 • Pulsatilla pratensis – aas-karukell
 • Scleranthus perennis – hall kaderohi
 • Sedum acre – harilik kukehari
 • Silene nutans – longus põisrohi
 • Rumex acetosella – väike oblikas
 • Thymus serpyllum – nõmm-liivatee

Samblad

 • Ceratodon purpureus – harilik punaharjak
 • Dicranum scoparium – harilik kaksikhammas
 • Racomitrium canescens – liivhärmik
 • Polytrichum juniperinum – palu-karusammal
 • Polytrichum piliferum liiv-karusammal

Samblikud

 • Cetraria islandica – islandi käosamblik
 • Cladonia spp. – porosamblikud
 • Cladina spp. – põdrasamblikud
 • Peltigera canina – koer-kilpsamblik
 • Stereocaulon paschale – nõmm-tinasamblik

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • Varieerub paarikümnest meetrist paarisaja meetrini
 • Kõrgus merepinnast:
  • Varieeruv, valdavalt 2 m ü.m. ja rohkem

Geomorfoloogilised näitajad

 • Luited, luiteline tasandik.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Primitiivsed liivmullad, leedemullad.
 • Kuivad alad.

Looduslikud mõjutegurid

 • Avatud tuultele
 • Kinnikasvamine – metsastumine

Inimmõju

 • Inimmõjust kergesti haavatav
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Metsastamine

ELUPAIGA FOTOD