2140 – Rusked luited kukemarjaga (Empetrum nigrum)

Elupaiga tutvustus

Rusked luited kukemarjaga (Empetrum nigrum) (2140) elupaik on Eestis haruldane. Esineb Soome lahe rannikulähedastel tuultele avatud saartel ja mandril mereäärsetel luidetel.

vt SKEEMI.

Lisaks luitelistele liivadele on pinnkatteks veel kruus, harva kohtab elupaika veeriselistel vallidel. Suktsessiooniliselt järgneb hallide luidete elupaigale, võib ka kujuneda häiringujärgselt taimestumata luitestunud alale. Muldadest domineerib primitiivne liivmuld. Iseloomulik on suurte padjanditena kasvava hariliku kukemarja domineerimine ning nende vahel samblike ja väheste soontaimede (nt. võnk-kastevars) esinemine.

vt. TUNNUSLIIGID.

Kukemarja puhmates kasvavad samblad. Kukemari on tugevalt allelopaatiline, mistõttu elupaiga liigirikkus on väike. Tekitab nõmmekõdu. Elupaika ohustab tallamine, eriti mootorsõidukitega sõitmine ning metsastumine.

Määratlemine

Tunnusliigid

Puud ja põõsad

 • Pinus sylvestris – mänd
 • Juniperus communis – kadakas

Rohttaimed ja puhmad

 • Armeria elongata – roosa merikann*
 • Calluna vulgaris – kanarbik
 • Empetrum nigrum – harilik kukemari
 • Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – põhja-kukemari
 • Deschampsia flexuosa – võnk-kastevars
 • Festruca ovina – lamba-aruhein
 • Vaccinium vitis-idaea – harilik pohl

Samblad

 • Dicranum spurium – nõmme-kaksikhammas
 • Hylocomium splendens – laanik
 • Pleurozium schreberi – palusammal

Samblikud

 • Cladina spp. – põdrasamblikud
 • Cladonia spp. – porosamblikud
 • Cetraria spp. – käosamblikud
 • Flavocetraria nivalis – lumi-tundrasamblik

NB! * Kaitsealused taimed

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • Varieerub suurtes piirides.
 • Kõrgus merepinnast:
  • Varieerub suurtes piirides.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Luiteline pinnamood.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Primitiivne liivmuld, leedemuld.
 • Kuiv ala.

Looduslikud mõjutegurid

 • Avatud tuultele, mereline kliima
 • Kinnikasvamine – metsastumine

Inimmõju

 • Kergesti inimmõjust haavatav elupaik
 • Tallamine ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Metsastamine –  metsakultuuride rajamine

ELUPAIGA FOTOD