2190 – Niisked luitenõod

Elupaiga tutvustus

Niiskete luitenõgude (2190) elupaigad asuvad luitevallide vahel, kus maapinnalähedane põhjavesi on piisavalt kõrge. Esinduslikul kujul need elupaigad Eestis puuduvad. Nende alla liigitatakse kõik liigniisked rannikumoodustiste vahelised nõod.

vt SKEEMI.

Sageli on elupaiga tekke eelduseks liivarannas toimuv valdavalt ühesuunaline setete transport, mil tekivad maasääred, mille taha moodustavad laguunid, mis sageli lõigatakse merest ning kujunevad pikliku kujuga veesilmad. Selle elupaiga mõõtmed ja niiskusaste on väga erinev (10 meetrist paarsaja meetrini; avatud veepinnast kinnikasvava nõoni). Taimkate erineb suuresti.

vt. TUNNUSLIIGID.

See elupaik loodusliku suktsessiooni käigus muutub mõneks teiseks elupaigaks (nt siirdesooks).

Määratlemine

Tunnusliigid

Puud

 • Alnus glutinosa – sanglepp
 • Salix spp. – pajud

Rohttaimed

 • Equisetum pratense – aasosi
 • Carex spp. – tarnad
 • Galium palustre – soomadar
 • Filipendula ulmaria – angervaks
 • Inula salicina – pajuvaak
 • Molinia caerulea – sinihelmikas
 • Lysimachia vulgaris – harilik metsvits
 • Lythrum salicaria – kukesaba
 • Phragmites australis – pilliroog
 • Ranunculus acris – kibe tulikas
 • Scutellaria galericulata – harilik tihashein

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • Kuni 1 km kaugusel.
 • Kõrgus merepinnast:
  • Suuresti varieeruv.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Luidetevahelised ning rannamoodustiste taha jäävad nõod.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Gleimullad, soolakulised rannamullad.
 • Kõrge põhjaveetase.

Looduslikud mõjutegurid

 • Kõrge põhjavee tase
 • Kohati merevee otsene mõju

Inimmõju

 • Inimmõju tühine
 • Kinnikasvamine

ELUPAIGA FOTOD