2320 – Kuivad liivanõmmed kanarbiku (Calluna) ja kukemarjaga (Empetrum nigrum)

Elupaiga tutvustus

Kuivad liivanõmmed kanarbiku (Calluna) ja hariliku kukemarjaga (Empetrun nigrum) (2320) elupaik kujuneb erineva päritoluga liivadel, mis alluvad luitelistele protsessidele. Sarnaneb ruskete luidete (2140) elupaigaga, esineb üleminekuid ühelt teiseks. Võib esineda sisemaal ja ka tuultele avatud rannikualadel. Muldadest domineerivad leede- ja huumuslikud leedemullad. Taimkattesse lisandub kanarbik Muud tunnusliigid on ühesugused 2140 elupaigaga, kuid avatuma kasvukoha liikide (samblike) katvus on väiksem, varjutaluvate, suletuma kasvukoha liikide (sammalde) katvus suurem. Kasvab üksikuid mände ja kadakaid

vt. TUNNUSLIIGID.

Levikuala on sama, mis ruskel luitel – Soome lahe saared ja mandrirannik. Ohustab metsastumine.

Määratlemine

Tunnusliigid

Puud ja põõsad

 • Pinus sylvestris – mänd
 • Juniperus communis – kadakas

Rohttaimed ja puhmad

 • Calluna vulgaris – kanarbik
 • Dianthus arenarius – nõmmnelk
 • Empetrum nigrum – harilik kukemari
 • Thymus serpyllum – nõmm-liivatee

Samblad

 • Dicranum spurium – nõmme-kaksikhammas
 • Hylocomium splendens – laanik
 • Pleurozium schreberi – palusammal

Samblikud

 • Cetraria spp. – käosamblikud
 • Cladina spp. – põdrasamblikud
 • Cladonia spp. – porosamblikud

Asukoht

 • Kaugus merest:
  • Varieeruv.
 • Kõrgus merepinnast:
  • Varieeruv.

Geomorfoloogilised näitajad

 • Liivased tasandikulised alad.

Mullaliigid ja niiskustingimused

 • Leede- ja leetunud huumuslikud mullad
 • Kuivad alad.

Looduslikud mõjutegurid

 • Liivased avatud alad.

Inimmõju

 • Kergesti inimmõjust haavatav
 • Tallamine  ja mootorsõidukitega sõitmine
 • Pinnamoe tasandamine rekreatiivsetel kaalutlustel.

ELUPAIGA FOTOD