Määratlemine

Elupaigatüüpide määratlemine tähendab seda, et konkreetsel alal kasvavad kindlad tunnusliigid, mis moodustavad taimekooslusi. Lisaks taimedele on määravaks ka esinevad mullaliigid ning niiskustingimused. Pinnamoes on olulised geomorfoloogilised näitajad nagu kaugus ja kõrgus merepinnast, setted ja asumine reljeefivormil. Samuti on määratud ka levik ehk mis tüüpi randades konkreetne elupaik tavaliselt esineb. Ja viimaseks see, mis peamiselt kindla elupaiga arengut ja seisundit mõjutab.

Kuna rannaelupaigad võivad tihti esineda väga erineva laiusega (kitsusega) vöönditena, siis pindobjektina piiritlemisel teha seda komplekselt, kus oleks protsentuaalselt ära toodud, mingi elupaiga esinemine selles. Ühe pindobjekti elupaikade esinemise summa peab olema 100%. Kui piiritletaval alal on nö tühje kohti, siis protsendi mõistes arvata ta mõne lähima elupaiga hulka, et saaks 100% täis. Üldiselt piiritletakse elupaik rannajoonest kuni metsapiirini, mingi muu eristatava elupaiga piirini või määratelmistabelis toodud kõrgus- või kauguskriteeriumini.