Looduslikud mõjutegurid

Ranniku elupaikadele mõjuvad looduslikud tegurid on peamiselt eoolsed ja hüdroloogilised. Eoolne ehk tuuletegevus mõjutab eelkõige suurema lahtise pinnakattega ja peenema settekihiga rannaalasid. Hüdroloogiline ehk peamiselt lainetusest tulenev tegevus mõjutab nooremaid ja järsemaid randu ning elupaiku, mis asuvad rannajoonele lähemal. Lisaks neile kahele peamisele tegurile mõjutab elupaikadele omaseid taimekooslusi veel invasiivsete liikide pealetung (luidete alal), metsastumine (luidete alal), roostumine (rannajoone lähedased alad), kamardumine ja talvised jääolud.

FOTOD:

Loodusmõjud