Elupaikade fotod ja pildid

Ranniku elupaikade üldilmet iseloomustavad fotod:


1210 – Üheaastase taimestuga esmased rannavallid


1220 – Püsitaimestuga kivirannad


1230 – Taimestunud pankrannad


1310 – Rannasoolakud


1640 – Püsitaimestuga liivarannad


2110 – Eelluited


2120 – Valged luited


2130 – Hallid luited


2140 – Rusked luited kukemarjaga


2190 – Niisked luitenõod