Elupaikade levikuskeemid

Siinsetelt elupaikade skeemidelt saab ülevaadet elupaikade paiknemisest Eestis. Elupaikade levik on märgitud punase värviga.

NB! Vastavat elupaika võib märgitud kohas esineda ka väga vähe

Elupaikade levikuskeemid

 

Kuivade liivanõmmede (2320) graafiline levikuskeem puudub.