Elupaikade tunnustaimed

Elupaigatüüpide tunnustaimede fotod on sorteeritud galeriidena.


1210 – Üheaastase taimestuga esmased rannavallid


1220 – Püsitaimestuga kivirannad


1230 – Taimestunud pankrannad


1310 – Soolakulised muda- ja liivarannad


1620 – Läänemere väikesaared

 


1640 – Püsitaimestuga liivarannad


2110 – Eelluited

Back

2120 – Valged luited


2130 – Hallid luited

Back

2140 – Rusked luited kukemarjaga


2190 – Niisked luitenõod

Back

2320 – Kuivad liivanõmmed kanarbiku ja kukemarjaga